DERMASON
gastroenterologická ambulancia

DERMASON, s.r.o. od októbra 2017 rozšíril poskytovanie zdravotnej starostlivosti o ďalší medicínsky odbor - gastroenterológiu. Gastroenterologická ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť dospelým pacientom s ochoreniami zažívacieho traktu.

Našim pacientom sme pripravení pod jednou strechou poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť – diagnostiku a liečbu gastroenterologických ochorení s využitím nového špičkového prístrojového vybavenia pri gastrofibroskopii, koloskopii (zaužívaný názov kolonoskopia) a ultrazvukovom vyšetrení. Súčasťou nášho vybavenia je tiež moderný dychový analyzátor, kedy analýzou vydýchnutého vzduchu vieme stanoviť laktózovú intoleranciu a tiež tzv. syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve (SIBO). V prípade potreby vieme zabezpečiť gastrofibroskopické a koloskopické vyšetrenia v celkovej anestéze. Kladieme dôraz na dôsledné čistenie prístrojovej techniky, preto používame dezinfektor a zabezpečujeme tak prístrojovú dekontamináciu (na rozdiel od manuálnej- ručnej dekontaminácie, používanej v prevažnej väčšine iných ambulantných gastroenterologických pracovísk).

Samozrejmosťou je konkrétne stanovený čas na požadované vyšetrenie, pričom našou snahou je zabezpečiť Vám krátku čakaciu lehotu na termíny jednotlivých vyšetrení. Naši klienti určite ocenia aj možnosť pohodlného bezplatného parkovania priamo v budove zdravotníckeho zariadenia. Keďže často do ambulancií prichádzajú pacientky - mamičky so svojím malým doprovodom, súčasťou nových priestorov je aj detský kútik.

V ambulancii Vás privíta zdravotnícky
personál s dlhoročnou odbornou praxou,
ktorému záleží, aby sa Vaše brucho
opäť usmievalo!

Ordinačné hodiny:

pondelok:

od  7:30 hod.  do  15:30 hod.

utorok:

od  7:30 hod.  do  15:30 hod.

streda:

od  7:30 hod.  do  15:30 hod.

štvrtok:

od  7:30 hod.  do  15:30 hod.

piatok:

od  7:30 hod.  do  14:00 hod.

Ponuka vyšetrení

1. Konzultácie

Konzultácia je vhodná, ak máte zažívacie ťažkosti a ak Vám všeobecný lekár, resp.lekár inej špecializovanej ambulancie, neodporučil konkrétne vyšetrenie (napr.GFS, koloskopiu, ultrazvuk...). V priebehu konzultácie na základe Vašich ťažkostí navrhneme plán vyšetrení, po absolvovaní ktorých Váš stav vyhodnotíme a stanovíme optimálnu liečbu, resp. ďalší postup.

2. Gastrofibroskopia (GFS)

Gastrofibroskopia je lekárska vyšetrovacia metóda s použitím videoendoskopu (gastrofibroskopu), ktorý zavádzame cez dutinu ústnu za účelom vyšetrenia pažeráka, žalúdka a hornej časti dvanástnika. Ambulancia disponuje novým špičkovým prístrojovým vybavením. Kladieme dôraz na dôsledné čistenie prístrojovej techniky, preto používame dezinfektor a zabezpečujeme tak prístrojovú dekontamináciu (na rozdiel od manuálnej - ručnej, používanej v prevažnej väčšine iných gastroenterologických ambulantných pracovísk). Pri vyšetrení, okrem prehliadnutia stavu slizníc týchto častí, rutinne odoberáme vzorky zo žalúdka a stanovujeme prítomnosť infekcie Helicobacter pylori. V prípade potreby vieme odobrať vzorky aj z tenkého čreva za účelom vyšetrenia deficitu enzýmov a stanoviť tak napr. laktózovú intoleranciu alebo histamínovú intoleranciu. Vzorku z tenkého čreva odoberáme aj pri podozrení na celiakiu.

Vyšetrenie sa vykonáva nalačno, pacient 6 hodín pred vyšetrením nesmie jesť a piť, lieky na „tlak a srdce“ môže užiť. GFS sa vykonáva v ľahu na ľavom boku, je nebolestivé a trvá pár minút. Odber vzoriek v priebehu vyšetrenia pacient necíti. Cca 20-30 minút po vyšetrení (po odznení účinku lokálneho anestetika v hrdle) je možné začať jesť.

Vzhľadom na typ vyšetrovacej metódy v prípade trvalej antikoagulačnej liečby (Warfarín, Orfarín...) je bezpečnejšie, aby bol pacient prechodne prevedený na nízkomolekulárny heparín. V prípade potreby je možné podať intravenózne (do žily) pred vyšetrením liečivo, ktoré pacienta utlmí a upokojí, vtedy je však nutný doprovod pacienta, nie je vhodné následne viesť motorové vozidlo, ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.

Pred každým vyšetrením je potrebné v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. súhlasné vyjadrenie pacienta a to podpísaním tzv. informovaného súhlasu. Pokiaľ máte možnosť, vytlačte si vopred formulár TU a prineste so sebou na vyšetrenie.

3. Koloskopia (zaužívaný názov kolonoskopia)

Koloskopia je vyšetrovacia metóda hrubého čreva (podľa potreby aj krátkej časti tenkého čreva) cez konečník pomocou videokoloskopu. V súčasnosti je koloskopia štandardné a bezpečné vyšetrenie. Počet vyšetrení každoročne narastá, hlavne po zaradení koloskopie do skríningového programu za účelom vyhľadávania polypov a zachytenia včasných štádií rakoviny hrubého čreva. Ambulancia disponuje novým špičkovým videokoloskopom s použitím tzv. vodnej imerzie, t.j. metódy, ktorá významne redukuje dyskomfort pacienta v priebehu vyšetrenia. Kladieme dôraz na dôsledné čistenie prístrojovej techniky, preto používame dezinfektor a zabezpečujeme tak prístrojovú dekontamináciu (na rozdiel od manuálnej - ručnej, používanej v prevažnej väčšine iných gastroenterologických ambulantných pracovísk). Rešpektujeme ľudskú intimitu, a tak pre zvýšenie Vášho komfortu každý pacient pred vyšetrením obdrží jednorazový „balíček“.

Nevyhnutnou súčasťou vyšetrenia je dodržanie predpísanej diéty a požitie laxatíva (preháňadla) podľa odporučeného návodu. Je vo Vašom záujme odporúčaný postup dodržať, v opačnom prípade črevo nemusí byť dostatočne vyčistené, čo znižuje výpovednosť vyšetrenia a predlžuje jeho trvanie. Vyšetrenie sa vykonáva nalačno, ak užívate lieky, možno ich užiť (s výnimkou liekov na cukrovku). Pred koloskopiou je potrebné mať od všeobecného lekára vyšetrený krvný obraz a zrážanlivosť krvi (INR, Q), pričom hodnoty nemajú byť staršie ako 10 dní. V prípade, že pacient užíva duálnu antiagregačnú liečbu, je vhodné aspoň 5 dní pred vyšetrením jeden z liekov vysadiť, avšak až po konzultácii s internistom/kardiológom. V prípade trvalej antikoagulačnej liečby (Warfarín, Orfarín) je bezpečnejšie, aby bol pacient prechodne prevedený na nízkomolekulárny heparín. 5 dní pred vyšetrením by mali byť takisto vysadené preparáty železa.

Vyšetrenie trvá v priemere 20-30 minút, v jeho priebehu je možný nebolestivý odber vzoriek na histologické vyšetrenie, ako aj vykonať niektoré terapeutické zákroky (napr. nebolestivé odstránenie polypov), čo môže predĺžiť čas vyšetrenia. V prípade potreby je možné podať intravenózne pred vyšetrením liečivo, ktoré pacienta utlmí a upokojí, alebo vyšetrenie vykonať v celkovej anestéze pod dohľadom anesteziologického tímu. V oboch prípadoch je nutný doprovod pacienta a nie je vhodné následne v ten deň viesť motorové vozidlo, ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť. Výsledok vyšetrenia sa pacient dozvie ihneď, ak boli odobraté vzorky na histologické vyšetrenie, ich výsledok je známy do cca 14 dní.

Pred každým vyšetrením je potrebné v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. súhlasné vyjadrenie pacienta a to podpísaním tzv. informovaného súhlasu. Pokiaľ máte možnosť, vytlačte si vopred formulár TU a prineste so sebou na vyšetrenie.

4. Rektoskopia

Ide o vyšetrenie endoskopom cez konečník, pričom vyšetrujeme len krátky úsek hrubého čreva (cca 20 cm). Vyšetrenie je nebolestivé, väčšinou trvá pár minút a netreba absolvovať špeciálnu prípravu ako pred koloskopiou. Postačuje, aby mal pacient daný deň pred vyšetrením pravidelný odchod stolice. Ambulancia disponuje novým kvalitným prístrojovým vybavením. Kladieme dôraz na dôsledné čistenie prístrojovej techniky, preto používame dezinfektor a zabezpečujeme tak prístrojovú dekontamináciu (na rozdiel od manuálnej- ručnej, používanej v prevažnej väčšine iných gastroenterologických ambulantných pracovísk). Rešpektujeme ľudskú intimitu, a tak pre zvýšenie Vášho komfortu každý pacient pred vyšetrením obdrží jednorazový „balíček“.

5. Endoskopické vyšetrenie v celkovej anestéze

Na našom pracovisku v odôvodnenom prípade vieme či už gastrofibroskopiu alebo koloskopiu vykonať v celkovej anestéze. Vyšetrenia sú vykonané pod dohľadom skúseného anesteziologického tímu. Pacient musí predtým absolvovať interné vyšetrenie (nie staršie ako 14 dní), s vyjadrením sa k možnosti narkózy z interného hľadiska. Pred vyšetreniami je nevyhnutné dodržať odporučenú prípravu, ktorá je podrobne popísaná pri jednotlivých vyšetreniach (pozri GFS, koloskopia). Po absolvovaní vyšetrenia je pacient krátky čas sledovaný a následne so svojím doprovodom odchádza domov. Nie je vhodné po vyšetrení v ten deň viesť motorové vozidlo, ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.

6. Ultrazvukové vyšetrenie

Utrazvukové vyšetrenie patrí k štandardným vyšetrovacím neinvazívnym metódam u gastroenterologických pacientov. Ambulancia disponuje novým kvalitným ultrazvukom. Vyšetrenie je nebolestivé, trvá cca 15 minút a výsledok je známy ihneď. Keďže plynnatosť zhoršuje výpovednosť vyšetrenia, je vhodné minimálne 2-3 dni vopred vynechať príjem takých potravín, ako strukoviny, zelenina, ovocie, bublinkové nápoje... Pacient by mal byť nalačno aspoň 6 hodín pred vyšetrením. V prípade, že sa najete, dôjde k vyprázdneniu žlčníka a prehľadnosť v tejto oblasti bude obmedzená.

7. SIBO test

Syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO) je charakterizovaný zvýšeným počtom a/alebo abnormálnym typom baktérií v tenkom čreve. Rôzne etiologické procesy môžu narušiť mechanizmy, ktoré udržiavajú počet baktérií v tenkom čreve primeraný, čo vedie k vzniku SIBO. Klinicky sa SIBO manifestuje rozličnými príznakmi, najčastejšie je to nafukovanie, flatulencia (zvýšený odchod plynov), brušný dyskomfort až bolesť brucha, zmeny vo vyprázdňovaní, hnačka ... Na diagnostiku SIBO sa využíva neinvazívny, pre pacienta jednoduchý, nezáťažový dychový test. Ambulancia disponuje moderným dychovým analyzátorom. Vyšetrenie sa robí nalačno a trvá približne 3 hodiny. V priebehu tohto času pacient v presných časových intervaloch vydychuje vzduch do prístroja s jeho následnou analýzou po predchádzajúcom vypití malého množstva laktulózy. V závislosti od zastúpenia baktérií sa fermentáciou cukru (laktulózy) mení obsah vodíka vo vydýchnutom vzduchu, čo je princípom vyšetrovacej metódy. Výsledok je známy v deň vyšetrenia.

8. Laktózový test

Laktózový dychový test je neinvazívne vyšetrenie, ktorým stanovujeme laktózovú intoleranciu, čiže zníženie alebo dokonca úplné chýbanie aktivity laktázy. Laktáza je enzým, ktorý štiepi mliečny cukor - laktózu, ktorá je súčasťou predovšetkým mlieka a mliečnych výrobkov. Nedostatok tohto enzýmu sa po požití mliečnych potravín môže prejaviť širokou škálou gastrointestinálnych ťažkostí, ako sú kŕče brucha, hnačky, nafukovanie, flatulencia (zvýšený odchod plynov), prelievanie črevného obsahu...

Test na vyšetrenie laktózovej intolerancie je pre pacienta jednoduchý a nezáťažový a môžu ho absolvovať aj deti, pokiaľ sú schopné spolupráce. PROBENE pracovisko disponuje novým kvalitným dychovým analyzátorom. Vyšetrenie sa robí nalačno a trvá cca 3 hodiny. Pre pacienta to znamená, že vypije roztok laktózy a v intervaloch (každú pol hodinu) vydychuje vzduch do dychového analyzátora. Výsledok je známy v deň vyšetrenia.

9. Laboratórne testy

Poskytujeme širokú škálu laboratórnych testov v závislosti od typu vašich ťažkostí.

Náš personál

MUDr. Beáta Repáková - odborný zástupca / lekár

Vzdelanie:

 • 2004
  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, špecializácia v nadstavbovom odbore gastroenterológia
 • 2000
  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupňa
 • 1997
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  doktor medicíny v odbore všeobecného lekárstva (MUDr.)

Odborná prax:

 • 2017 –
  Gastroenterologická ambulancia DERMASON
 • 2015 - 2017
  Gastroenterologické centrum ASSIDUO / IBD centrum
 • 2006 - 2015
  Gastroentero - hepatologické centrum THALION
 • 1997 – 2006
  FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka, Gastroenterologická klinika SZU

Stanislava Oravcová - sestra

Vzdelanie:

 • 2008
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor / špecializácia: Endoskopické vyšetrovacie metódy v gastroenterológii, Certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • 2007
  Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor / špecializácia: Ošetrovateľstvo (Mgr.")
 • 2002
  Stredná zdravotnícka škola v Ružomberku

Odborná prax:

 • 2019 –
  Gastroenterologická ambulancia a JZS DERMASON, endoskopická sestra
 • 2018 – 2019
  Gastroenterologické centrum Cliniq, endoskopická sestra
 • 2007 - 2018
  UNB Bratislava, gastroenterologické a hepatologické oddelenie V. internej kliniky, endoskopická sestra
 • 2007
  FNsP Milosrdní bratia Bratislava, sestra na lôžkovom oddelení

Galéria

Gastroenterologická ambulancia
má uzatvorené zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti
s nasledovnými poisťovňami:

Objednávanie

osobne: Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
telefonicky: +421 (2) 455 27 116, +421 948 135 126  
e-mail: recepcia@dermason.sk

alebo prostredníctvom online formulára:

kod

Ochrana osobných údajov a súkromia

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť DERMASON, s. r. o., so sídlom Borodáčova 4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 884 983, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamujeme nasledovné informácie: portál spoločnosti DERMASON, s. r. o. spracúvajú osobné údaje v niekoľkých rovinách:

1. Kontaktný formulár – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania odpovedí na základe kontaktovania zákazníka. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe § 10 ods. 3 písm. b) (plnenie zmluvného/predzmluvného vzťahu v ktorom vystupuje zákazník ako zmluvná strana alebo v predzmluvných vzťahoch pri rokovaní o zmluve) bez súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.

2. Cookies – DERMASON, s. r. o. používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Ako sa k nám dostanete

Adresa

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

GPS:

zem. šírka : 48.153358, zem. dĺžka: 17.174546

Mapa:

Website by A.I.S.