DERMASON
detská dermatovenerologická ambulancia

Detská dermatovenerologická ambulancia poskytuje svoje služby detským pacientom už od roku 2005. Ročne nás navštívi množstvo pacientov vo veku od 0 - 18 rokov nielen z Bratislavy, ale aj zo širšieho okolia. Nakoľko väčšina diagnóz našich pacientov má chronický charakter, našim cieľom je po stanovení diagnózy nielen cielená liečba našich detí, ale aj edukácia rodičov o správnej životospráve, dodržiavanie ktorej je často neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby. Náš prístup k detským pacientom je individuálny, liečebné metódy a postupy prispôsobené detskému pacientovi. Naši lekári majú ako „odchovanci“ Detskej dermatovenerologickej kliniky DFNsP v Bratislave s deťmi bohatú prax a dlhoročné skúsenosti. Snažíme sa deťom počas vyšetrenia zabezpečiť bezstresové prostredie. Pokiaľ to situácia umožňuje, využívame neinvazívne vyšetrovacie metódy a snažíme sa aplikovať čo najmenej agresívnu terapiu. Hovoria za nás výsledky našej práce v podobe množstva spokojných detí a ich rodičov

V prípade potreby vieme urgentne zabezpečiť ďalšie konzultačné vyšetrenia, doplňujúce špeciálne vyšetrenia, ako aj hospitalizáciu pacientov.

Našich pacientov si vždy objednávame, takže dlhého čakania na vyšetrenie sa u nás nemusíte obávať. Časový sklz môže byť spôsobený nedochvíľnosťou predchádzajúceho pacienta, preto vás prosíme o dochvíľnosť, u nových pacientov je vhodné dostaviť sa aj 5 – 10 min pred termínom. Naši klienti určite ocenia aj možnosť pohodlného bezplatného parkovania priamo v budove zdravotníckeho zariadenia. Vaše ratolesti sa môžu zahrať v našom novom detskom kútiku.

Našim cieľom je, aby naši malí pacienti neplakali počas vyšetrenia. Chceli by sme, aby to bolo ako doposiaľ a aby plakali len preto, lebo nechcú od nás odísť.

Dermatózy, ktoré riešime na našej ambulancii

 • Ekzém a dermatitídy – neinfekčné zápalové ochorenia s kože s alergickým, alebo  nealergickým podkladom: atopický ekzém, kontaktný ekzém, kontaktná dermatitída, numulárny ekzém, dyshidrotický ekzém, seboroická dermatitída.
 • Dermatózy z fyzikálnych a mechanických príčin - hlavne fotodermatózy, spôsobené účinkom ultrafialového žiarenia na kožu: solárne dermatózy, fototoxické dermatózy, fotoalergické dermatózy.
 • Bakteriálne dermatózy – väčšinou akútne ochorenia kože spôsobené baktériami: impetigo a iné pyodermie.
 • Vírusové dermatózy – infekcie herpetické, papilomavírusové infekcie (predovšetkým bradavice), iné vírusové infekcie (molusky)
 • Mykotické infekcie kože, vlasov a nechtov - kvasinkové infekcie a ochorenia vyvolané vláknitými hubami.
 • Epizoonózy – dermatózy spôsobné hmyzom a roztočmi.
 • Erytémové dermatózy – Pityriasis rosea, začervenanie kože z endogénnych, alebo exogénnych príčin.
 • Erytematosquamózne a papulózne dermatózy – zápalové ošupujúce sa ochorenia kože ako Psoriasis vulgaris, Parapsoriázy, Lichen ruber planus.
 • Bulózne dermatózy – skupina neinfekčných vrodených, alebo získaných kožných ochorení s tvorbou pľuzgierov.
 • Pustulózne dermatózy – získané neinfekčné ochorenia kože s tvorbou sterilných pustúl.
 • Urticaria – žihľavka na rôznom podklade (fyzikálny, chemický, alergický, účinok liberátorov histamínu).
 • Liekové exantémy – dermatózy vznikajúce ako nežiaduci účinok liekov pri akejkoľvek forme ich aplikácie.
 • Pruritus – svrbenie kože z rôznych príčin, jeho rozdiferencovanie.
 • Poruchy pigmentácie – hypopigmentácie a hyperpigmentácie
 • Granulomatózne dermatózy – Granuloma anulare
 • Choroby mazových žliaz – Acne vulgaris, Dermatitis perioralis
 • Choroby potných žliaz – u detí veľmi časté Miliaria /potničky/
 • Choroby vlasov a nechtov – Alopecia areata, iné druhy alopécií, Hypetrichosis, rôzne ochorenia nechtovej platničky
 • Dermatózy z porúch rohovatenia – vznikajúce ako dôsledok nerovnováhy medzi novotvorbou a odlučovaním kožných buniek: Ichtyózy, palmo-plantárne keratodermie, folikulové a extrafolikulové keratózy
 • Naevi – malformácie tkanív v dôsledku porúch embryonálneho vývoja: organoidné névy, melanocytové névy (“pigmentové znamienka“)
 • Mastocytózy – dermatózy so zmnoženým počtom žírnych buniek (mastocytov): Mastocytoma, Urticaria pigmentosa, Mastocytosis cutis diffusa
 • Histiocytózy – skupina chorôb so zmnožením histiocytov

Pokyny pred vyšetrením (prvou návštevou) v našej ambulancii:

Pred vyšetrením kožu v deň návštevy neošetriť. Pri podozrení na infekčné ochorenie (bakteriálne, vírusové, plesňové) minimálne 3 dni pred návštevou neošetrovať lokálnymi ATB, ani antimykotikami. Ak je to možné, priniesť správu z predchádzajúcich kožných vyšetrení. Ak pacient navštevuje imunoalergologickú ambulanciu, priniesť ak je to možné poslednú správu.

Galéria

Detská dermatovenerologická ambulancia
má uzatvorené zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti
s nasledovnými poisťovňami:

Objednávanie
DERMASON - dermatovenerológia

osobne: Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
telefonicky: +421 (2) 455 27 116 
e-mail: recepcia@dermason.sk

alebo prostredníctvom online formulára:

kod

Ochrana osobných údajov a súkromia

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť DERMASON, s. r. o., so sídlom Borodáčova 4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 884 983, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamujeme nasledovné informácie: portál spoločnosti DERMASON, s. r. o. spracúvajú osobné údaje v niekoľkých rovinách:

1. Kontaktný formulár – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania odpovedí na základe kontaktovania zákazníka. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe § 10 ods. 3 písm. b) (plnenie zmluvného/predzmluvného vzťahu v ktorom vystupuje zákazník ako zmluvná strana alebo v predzmluvných vzťahoch pri rokovaní o zmluve) bez súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.

2. Cookies – DERMASON, s. r. o. používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Ako sa k nám dostanete

Adresa

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

GPS:

zem. šírka : 48.153358, zem. dĺžka: 17.174546

Mapa:

Website by A.I.S.