Cenník

Cenník platených služieb a výkonov Poskytovateľa, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a ktoré sú uskutočňované na žiadosť objednávateľa/klienta, v záujme ktorej sa platený výkon, resp. služba vykonáva.

ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA

Cenník pre všetky osoby

KONZULTÁCIA CENA

konzultácia pred zákrokom 35,00 €

CO2 LASER CENA

odstránenie znamienka 1 ks 50,00 €
odstránenie prvého kožného výrastku 1ks 50,00 €
odstránenie druhého a ďalšieho kožného výrastku 1 ks 20,00 €
odstránenie mílií do 6 ks 30,00 €
odstránenie mílií nad 6 ks 50,00 €
odstránenie lézií do 5 ks jednej lokalite 70,00 €
odstránenie lézií do 10 ks jednej lokalite 105,00 €
odstránenie lézií do 20 ks jednej lokalite 140,00 €
odstránenie lézií nad 20 ks jednej lokalite 180,00 €
odstránenie bradavice 1 ks 50,00 €
odstránenie bradavíc 2 - 4 ks 80,00 €
odstránenie piatej a ďalšej bradavice 1 ks 20,00 €
odstránenie ložiska bradavíc 1 ks 80,00 €

BOTOX CENA

aplikácia 1 zóna 120,00 €
aplikácia 2 zóny 220,00 €
aplikácia 3 zóny 330,00 €
odstránenie potenia v oboch podpazušiach - ženy 300,00 €
odstránenie potenia v oboch podpazušiach - muži 350,00 €
odstránenie potenia oboch dlaní 300,00 €
odstránenie potenia plosiek oboch nôh 350,00 €

PROFHILO® CENA

Aplikácia prípravku Profhilo® 2mll 300,00 €

TEOSYALCENA

aplikácia prípravku Redensity 2 kanylou 0,1 ml30,00 €
aplikácia prípravku Ultra Deep kanylou 0,1ml32,00 €
aplikácia prípravku RHA 1 kanylou 0,1 ml27,00 €
aplikácia prípravku RHA III kanylou 0,1 ml32,00 €
aplikácia prípravku RHA IV kanylou 0,1 ml33,00 €
kanyla15,00 €
odstránenie kyseliny – Hylase 1 načatá ampulka100,00 €

V prípade vyhlásenia zverejnením akciovej ceny/cien na webovom sídle Poskytovateľa WWW.DERMASON.SK sa v príslušnom období uplatní príslušná zľava z ceny.

DERMATOVENEROLÓGIA

Cenník pre osoby, ktoré sú verejne zdravotne poistené

 CENA

Balík nadštandardných služieb - 12 mesiacov 100,00 €

Cenník pre osoby, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené (samoplatca)

 CENA

Balík nadštandardných služieb - 12 mesiacov 100,00 €

 CENA

Vstupné komplexné vyšetrenie 80,00 €
Kontrolné vyšetrenie 50,00 €

Osobám s preukazom ŤZP môže byť poskytnutá zľava až do výšky 50% z ceny.

Právne vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa sa spravujú platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na webovom sídle Poskytovateľa WWW.DERMASON.SK.