DERMASON

DERMASON, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore detská dermatovenerológia. Detská kožná ambulancia už od roku 2005 ponúka svojim detským pacientom kvalitné zdravotnícke služby, čoho dôkazom je množstvo spokojných vyšetrených malých pacientov ročne a výborné referencie.

Od januára 2023 otvárame v našich priestoroch ambulanciu na poskytovanie služieb zameraných na zákroky v oblasti estetickej dermatológie. Ambulancia disponuje špičkovým frakčným CO2 laserom a zaškoleným personálom.

ZDRAVIE je najväčšou hodnotou človeka. Radi Vám pomôžeme starať sa o to VAŠE.

detská
dermatovenerologická
ambulancia

vstúpte

ambulancia
estetickej
dermatológie

vstúpte


Sledujte nás na instagrame!

Ordinačné hodiny:

detská dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Soňa Federičová

pondelok08:00 - 12:0012:30 - 17:00
utorok07:30 - 12:0012:30 - 14:30
streda07:30 - 12:0012:30 - 16:00
štvrtok07:30 - 12:0012:30 - 15:00
piatok07:30 - 12:0012:30 - 14:00

IdZZ: 61-35884983-A0001
kód PZZ: P71829018201

detská dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Katarína Bernadičová

pondelok08:00 - 12:0012:30 - 17:00
utorok08:00 - 12:0012:30 - 14:30
streda08:00 - 12:0012:30 - 13:00
štvrtok08:00 - 12:0012:30 - 15:00
piatok08:00 - 12:0012:30 - 14:00

IdZZ: 61-35884983-A0004
kód PZZ: P71829018202

Odborný zástupca: MUDr. Soňa Federičová

Náš personál

MUDr. Soňa Federičová - odborný zástupca / lekár

Vzdelanie:

 • 2000
  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, špecializácia v odbore dermatovenerológia I. stupňa
 • 1993
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktor medicíny v odbore všeobecného lekárstva (MUDr.)

Odborná prax:

 • 2007 –
  Detská dermatovenerologická ambulancia DERMASON
 • 1997 – 2007
  FNsP Bratislava - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera + DFNsP v Bratislave, detský lekár (dermatovenerológ) - detská kožná klinika

MUDr. Katarína Bernadičová - lekár

Vzdelanie:

 • 2013
  Slovenská zdravotnícka univerzita, špecializácia v odbore dermatovenerológia
 • 2008
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktor medicíny v odbore všeobecného lekárstva (MUDr.)

Odborná prax:

 • 2018 –
  Detská dermatovenerologická ambulancia DERMASON
 • 2008 – 2017
  DFNsP v Bratislave, Detská dermatovenerologická klinika

Katarína Tóthová - sestra

Vzdelanie:

 • 1993
  Stredná zdravotnícka škola v Trnave 
  Odbor / špecializácia: detská sestra

Odborná prax:

 • 2011 –
  Detská dermatovenerologická ambulancia DERMASON
 • 1998 – 2011
  Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Dialóg, spol. s r. o
 • 1993 – 1997
  FNsP Bratislava - Nemocnica Ružinov, Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie

Mgr. Mária Lamparská Rigóová - sestra

Vzdelanie:

 • 1971
  Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene Odbor / špecializácia: detská sestra
 • 1996
  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magister v odbore sociálna práca (Mgr.)

Odborná prax:

 • 2024 –
  Detská dermatovenerologická ambulancia Dermason
 • 1996-2006
  Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých, Kráľovičove Kračany, riaditeľka
 • 1985-1996
  Ústav respiračných chorôb, Podunajské Biskupice, zdravotná sestra a sociálna sestra
 • 1975-1985
  Ústav sociálnej starostlivosti, Vrakúň, zdravotná sestra
 • 1973-1975
  Nemocnica L.Dérera, Bratislava, centrálny príjem, zdravotná sestra
 • 1971-1973
  KUNZ Banská Bystrica, infekčne oddelenie, detská sestra

Andrea Federičová - recepčná

Objednávanie

osobne: Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
telefonicky: DERMATOVENEROLÓGIA a ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA +421 (2) 455 27 116 
e-mail: recepcia@dermason.sk

alebo prostredníctvom online formulára:

kod

Ochrana osobných údajov a súkromia

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť DERMASON, s. r. o., so sídlom Borodáčova 4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 884 983, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamujeme nasledovné informácie: portál spoločnosti DERMASON, s. r. o. spracúvajú osobné údaje v niekoľkých rovinách:

1. Kontaktný formulár – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania odpovedí na základe kontaktovania zákazníka. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe § 10 ods. 3 písm. b) (plnenie zmluvného/predzmluvného vzťahu v ktorom vystupuje zákazník ako zmluvná strana alebo v predzmluvných vzťahoch pri rokovaní o zmluve) bez súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.

2. Cookies – DERMASON, s. r. o. používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Ako sa k nám dostanete

Adresa

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

GPS:

zem. šírka : 48.153358, zem. dĺžka: 17.174546

Mapa:

Informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Obchodné meno:

DERMASON, s.r.o. 

Zápis v Obchodnom registri:

Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B

Dátum zápisu: 

23. 4. 2004 

Právna forma: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo spoločnosti:

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO:

35 884 983 

IČ DPH:

SK2021836443 

DIČ:

2021836443 

Telefón:

+421 (2) 45527116