DERMASON

DERMASON, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch dermatovenerológia (detská) a gastroenterológia (pre dospelých). Detská kožná ambulancia, už od roku 2005 ponúka svojim detským pacientom kvalitné zdravotnícke služby, čoho dôkazom je množstvo spokojných vyšetrených malých pacientov ročne
 a výborné referencie.

Od októbra 2017 Vás chceme privítať v nových moderných priestoroch s poskytnutím služieb nielen v medicínskom odbore dermatovenerológia, ale aj gastroenterológia pre dospelých, zastúpenej personálom s dlhoročnou odbornou praxou a disponujúcej novým špičkovým prístrojovým vybavením.

ZDRAVIE je najväčšou hodnotou človeka. Radi Vám pomôžeme starať sa o to VAŠE.

detská
dermatovenerologická
ambulancia

vstúpte

gastroenterologická
ambulancia
 

vstúpte

Objednávanie

osobne: Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
telefonicky: DERMATOVENEROLÓGIA +421 (2) 455 27 116 
                GASTROENTEROLÓGIA +421 948 135 126 
e-mail: recepcia@dermason.sk

alebo prostredníctvom online formulára:

kod

Ochrana osobných údajov a súkromia

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť DERMASON, s. r. o., so sídlom Borodáčova 4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 884 983, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamujeme nasledovné informácie: portál spoločnosti DERMASON, s. r. o. spracúvajú osobné údaje v niekoľkých rovinách:

1. Kontaktný formulár – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania odpovedí na základe kontaktovania zákazníka. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe § 10 ods. 3 písm. b) (plnenie zmluvného/predzmluvného vzťahu v ktorom vystupuje zákazník ako zmluvná strana alebo v predzmluvných vzťahoch pri rokovaní o zmluve) bez súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.

2. Cookies – DERMASON, s. r. o. používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Ako sa k nám dostanete

Adresa

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

GPS:

zem. šírka : 48.153358, zem. dĺžka: 17.174546

Mapa:

Informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Obchodné meno:

DERMASON, s.r.o. 

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 31635/B 

Dátum zápisu: 

23. 4. 2004 

Právna forma: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo spoločnosti:

Borodáčova 3114/4A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO:

35 884 983 

IČ DPH:

SK2021836443 

DIČ:

2021836443 

Telefón:

+421 (2) 45527116  

Website by A.I.S.